top of page
Statue of Justice with scales in lawyer office. Legal law, advice and justice concept.jpg

Factuur invorderen

Factuur invorderen - Bouwrecht Advocaten


Soms blijkt op het einde van het boekjaar dat bepaalde facturen niet betaald zijn of u zit met een partij die steevast de betaling ervan weigert. Bouwrecht Advocaten kan u helpen om uw dossier juridisch te onderbouwen en uw onbetaalde facturen in te vorderen. Ons advocatenkantoor heeft een bijzondere specialisatie in het effectief invorderen van openstaande betalingen omtrent vastgoed.


Een advocaat inschakelen om een onbetaalde factuur te innen, hoeft geen dure affaire te zijn. In de meeste gevallen beperken wij ons ereloon tot de bij wet voorziene rechtsplegingsvergoeding en het schadebeding uit uw algemene voorwaarden, zodat de volledige hoofdsom aan de cliënt toekomt. Wanneer dit niet mogelijk is (omdat er bijvoorbeeld een omstandige betwisting wordt gevoerd), wordt u daarover geïnformeerd en bekijken wij samen met u de opportuniteit van een procedure.


In eerste instantie proberen onze advocaten steeds een minnelijke regeling te bewerkstelligen. Als een procedure onvermijdelijk blijkt dan staan wij u daarin bij van begin tot einde. U kan daarbij rekenen op de bijstand van onze technische adviseurs. Bouwrecht advocaten werkt samen met ervaren experts (architecten, ingenieurs) die daarnaast ook werkzaam zijn als gerechtsdeskundige.


Naast de invordering van een onbetaalde factuur kunnen wij u ook bijstaan met het betwisten van een factuur die u heeft ontvangen van een aannemer, architect of bouwpromotor. Ongeacht of uw factuur hoger uitvalt dan verwacht, of als u niet tevreden bent met de gefactureerde prestaties, hebben wij de kennis in huis om dit voor u te verhelderen en deze factuur te betwisten. Zo kan bvb. de aanvaarde offerte niet overeenkomen met de werkelijk gepresteerde werken of de werken niet conform zijn uitgevoerd.


Bouwrecht Advocaten kan u bijstaan met zowel juridisch advies als praktische acties om deze facturen te innen of betwisten.


Advisering in de solvabiliteit van een onderneming.


De nachtmerrie van elke bouwheer is het faillissement van zijn aannemer. Dit zorgt meestal voor zware vertragingen in de bouw en kost bijna altijd een pak geld. Door een advocaat te betrekken bij het bouwproces, verkleint het risico op onaangename en onvoorziene verrassingen.


Denkt u aan het opstarten van een bouwproject? Wij helpen u bij de keuze van bouwfirma’s en architect(en), om het risico op faillissement zo veel mogelijk uit te sluiten. Onze advocaten overlopen ook samen met u de (dikwijls ingewikkelde) aannemingsovereenkomsten. Wanneer er zich toch een probleem voordoet, zijn wij er snel bij om dit op te lossen voor het uit de hand loopt.

Invordering onbetaalde facturen ondernemers


Door de duur van een bouw- of renovatieproject en de financiële belangen die daar aan vasthangen, zijn onbetaalde en betwiste facturen een veel voorkomend probleem. De bouwsector heeft ook een hoge faillissementsgraad waardoor het innen van een openstaande schuld nog complexer kan worden. Het is van belang dat u snel ingrijpt wanneer u te maken krijgt met wanbetaling om uw rechten optimaal te kunnen verdedigen en de betaling toch te ontvangen.


Heeft u als ondernemer nog een betaling te goed? Bouwrecht Advocaten kan u bijstaan om deze op een vlotte manier te innen. Wij gaan voor een hoge slaagkans en minimale kosten van uw kant om deze onbetaalde facturen te innen.

Invordering onbetaalde facturen van aannemers en architecten


Bij een bouwproject zijn er vaak meerdere partijen zoals onderaannemers, aannemers en leveranciers betrokken die elkaar factureren voor de prestaties die ze elkaar onderling leveren. In veel gevallen leidt dit tot betwistingen van bepaalde prestaties en de daaraan verbonden facturen.


Bouwrecht Advocaten is het advocatenkantoor bij uitstek wanneer u een factuur die gerelateerd is aan de bouw of renovatie van vastgoed wilt invorderen - ongeacht of u deze factuur wil invorderen van uw aannemer, onderaannemer of architect. Dankzij onze uitgebreide ervaring en grondige kennis in deze materie, kan Bouwrecht Advocaten u met raad en daad bijstaan.


Heeft u vragen over het invorderen van onbetaalde facturen? Heeft u een juridische vraag of probleem waar u gespecialiseerde hulp bij nodig heeft? Neem vrijblijvend contact op met Bouwrecht Advocaten.


Wij zijn eenvoudig te bereiken op het nummer +32 (0) 494 87 23 59 of via het formulier op de contactpagina. Indien gewenst kunt u eveneens een fysieke afspraak inplannen op ons kantoor in Duffel om uw juridische kwestie voor te leggen.

Factuur invorderen: Service
bottom of page