top of page

Tarieven bouwrecht advocaten

Tarieven bouwrecht advocaten


Bij Bouwrecht Advocaten trachten wij zo transparant mogelijk te zijn over de kosten verbonden aan onze tussenkomst. Het is echter niet altijd mogelijk om de exacte kostprijs op voorhand te bepalen. Zeker bij een procedure is dat moeilijk vermits de duur en tijd die nodig is om deze voor te bereiden vaak onvoorspelbaar is en afhankelijk van de wederpartij en rechtbank.


Eerste consultatie


Voor een eerste gesprek op kantoor, waarop u uw zaak kan voorleggen, rekenen wij steeds een vast bedrag aan van €100 excl. 21% BTW. Op deze consultatie, of kort daarna, worden verdere afspraken gemaakt in verband met het ereloon.


Bouwrecht Advocaten werkt met een vast bedrag of een uurloon, afhankelijk van de zaak en de wensen van de cliënt.


Een vast bedrag


Voor éénvoudige zaken (zoals het invorderen van onbetwiste facturen) en adviezen kan er met een forfait gewerkt worden, zodat u precies weet hoeveel u zal moeten betalen. U kan steeds advies vragen voor welke zaken dit mogelijk is.


Uurloon voor advocaat bouwrecht


Bij een complexere procedure is de tijd die nodig is om deze voor te bereiden dikwijls onvoorspelbaar en afhankelijk van de rechtbank en de houding van de tegenpartij. Het helpt ons om uw dossier sneller op te starten en te laten verlopen, als u uw bewijsstukken zo volledig mogelijk aan ons kan overmaken of dit meebrengt tijdens een eerste consultatie.


Voor deze zaken wordt er met een uurloon gewerkt. Afhankelijk van de complexiteit en de spoedeisendheid van de zaak bedraagt het ereloon een tarief tussen € 100 à € 120 excl. 21% BTW.


In elk dossier wordt een gedetailleerde timesheet bijgehouden die aan de factuur wordt gehecht, zodat u precies kan zien waar u voor betaalt. Er worden ook op regelmatige basis tussentijdse facturen met detailstaat opgemaakt zodat de cliënt niet plots een groot bedrag dient te betalen.

Tarieven: Over ons
bottom of page