top of page
Business women in white suit reading a sheet close up..jpg

Fiscaal recht

Fiscaal recht - Bouwrecht Advocaten


Het fiscaal recht duikt overal op en is een steeds complexer wordende materie met een diversiteit aan regels en uitzonderingen op deze regels. De bijstand van een advocatenkantoor met een specialisatie in deze materie is een goede manier om uw juridische en fiscale positie te versterken.


Voor een juridisch advies - afgestemd op uw specifieke fiscale situatie - kunt u terecht bij Bouwrecht Advocaten. Wij staan u graag op een persoonlijke en laagdrempelige manier bij in al uw juridische kwesties met betrekking tot bouw- en omgevingsrecht.


U kunt ons kantoor vrijblijvend contacteren via het nummer +32 (0) 494 87 23 59 of via het formulier op de contactpagina. Indien gewenst kunt u uw juridische vraag of probleem ook voorleggen op ons kantoor te Duffel. Wij helpen u zo snel mogelijk verder.


Fiscale aangelegenheden waar Bouwrecht Advocaten u mee kan helpen


Het fiscaal recht is een heel brede rechtstak waar een niche specialisatie een belangrijke vereiste is om de beste juridische resultaten te bereiken. Bouwrecht Advocaten heeft een bijzondere expertise en uitgebreide ervaring opgebouwd in de fiscale aspecten van het bouwrecht.


In het bijzonder hebben wij in de volgende drie onderdelen de expertise waar u naar zoekt voor een professionele afhandeling van uw zaak of het inwinnen van praktisch advies.


Leegstandsheffing


Een leegstaand pand dat ongeschikt of onbewoonbaar wordt geacht, kan aanleiding geven tot een leegstandsheffing. De woning moet daarvoor tenminste 12 maanden opeenvolgend niet gebruikt worden overeenkomstig de geëigende functie. Deze heffing - soms ook wel de ´krotbelasting´ genoemd - kan een hoge omvang aannemen. De meeste gemeentes kiezen immers voor een reglement waarbij deze heffing elk jaar verdubbelt.


Heeft u van uw gemeente een verplichting tot het betalen van een leegstandsbelasting ontvangen? Bouwrecht Advocaten kan u juridisch advies op maat verlenen en nagaan of de gemeente wel de correcte procedure heeft gevolgd in het opleggen van deze leegstandsheffing.


Zeker wanneer u een onroerend goed aankoopt dat werd opgenomen in het leegstandsregister, is het aan te raden om juridisch advies in te winnen. Helaas komt het regelmatig voor dat een koper van een dergelijk goed er niet in slaagt om het goed op een correcte wijze te laten schrappen en vervolgens wordt geconfronteerd met zeer hoge heffing omdat het goed al enkele jaren in het register is opgenomen.


Fiscale aspecten van tweede verblijven


Wanneer u een tweede verblijf aankoopt, wordt het aangeraden om u te laten informeren over welke fiscale gevolgen dit met zich meebrengt. Er zijn namelijk verschillende heffingen verbonden aan de aankoop en het bezit ervan.


Buiten de registratiebelastingen zijn er ook jaarlijkse onroerende voorheffingen die op het geïndexeerde kadastraal inkomen worden berekend. Daarnaast zijn er ook lokale belastingen waar u rekening mee moet houden. De meeste kustgemeentes heffen een belasting op de eigenaars van tweede verblijven. Deze heffingen werden echter al meermaals door de rechtbanken buiten toepassing gelaten wegens strijdigheid met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Wij gaan samen met u na of de heffing die u ontving regelmatig werd gevestigd.


Bouwrecht Advocaten kan u een praktisch juridisch advies geven en/of bijstaan wanneer u problemen ondervindt met deze fiscale heffingen.


Conflicten en vragen omtrent de registratiebelasting


Bij het aankopen van vastgoed is een registratiebelasting verschuldigd. Aangezien deze belasting vaak van grote omvang is, is het aan te raden om u bij te laten staan door een ervaren advocaat. Bouwrecht Advocaten kan u bijstaan en informeren over deze belasting en andere juridische gevolgen en valkuilen bij het aankopen van vastgoed.Buiten het fiscaal recht kan Bouwrecht Advocaten u ook helpen met het bouwrecht, omgevingsrecht, contractenrecht en het algemene burgerlijke recht. U kunt vrijblijvend telefonisch of via het contactformulier opnemen met betrekking tot uw juridische vraagstuk. Wij helpen u graag zo snel mogelijk verder.

Fiscaal recht: Praktijken
bottom of page