top of page
Document files with gavel on buildings under construction.jpg

Privaat bouwrecht

Advocatenkantoor privaat bouwrecht


Bouwrecht is de specialisatie bij uitstek van Bouwrecht Advocaten. Wij zijn een toonaangevend advocatenkantoor in Duffel met een sterke reputatie in de regio Antwerpen op het gebied van deze rechtstak. Wanneer u ons advocatenkantoor inschakelt, kunt u erop vertrouwen dat mensen met uitgebreide kennis en ervaring aan uw zaak werken.


Het bouwen of verbouwen van een huis brengt dikwijls juridische vragen met zich mee. Het staat in verband met andere rechtstakken, zoals het aannemingsrecht, het contractenrecht, het omgevingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht. In het vastgoed- en goederenrecht zoals erfdienstbaarheden is Bouwrecht Advocaten meer dan thuis.


Bouwrecht Advocaten kan u bijstaan op het vlak van bouwgeschillen van zowel particuliere als commerciële aard. Ook in complexe zaken waar meerdere rechtsdomeinen bij betrokken zijn, kunt u rekenen op een professionele aanpak door ons advocatenkantoor.


Heeft u een juridische vraag of geschil gerelateerd aan het privaat bouwrecht? Dan kunt u met ons contact opnemen via het contactformulier. Wij zijn ook telefonisch beschikbaar voor dringende hulp op het nummer +32 (0) 494 87 23 59. U kunt ook langskomen voor een fysieke consultatie op het adres Beukheuvel 146, 2570 Duffel.

In welke aspecten van het bouwrecht kan ons advocatenkantoor u advies verlenen?


Geschillen met uw aannemer of architect of niet respecteren van de uitvoeringstermijnen


Heeft u een probleem met de uitvoering van de werkzaamheden of de afgesproken termijnen door de aannemer of de architect? Wilt u deze aansprakelijk stellen i.v.m. mogelijke schade, dewelke al dan niet onder de tienjarige aansprakelijkheid valt? Bouwrecht Advocaten is de specialist die u nodig heeft om uw rechten te verdedigen. Uiteraard kunt u ook op ons een beroep doen in het geval u een aannemer of architect bent die juridische bijstand nodig heeft.


Eveneens wanneer uw project nog van start moet gaan en u duiding wilt rond een overeenkomst die u heeft ondertekend of wilt ondertekenen, staan wij u bij met juridisch advies op maat.


De medewerkers van ons kantoor hebben ook de kennis om u te adviseren bij de juridische gevolgen van uw project, zoals het trachten terug te vorderen van het voorschot en het faillissement van een (onder)aannemer of architect. Eveneens bij een vertraagde oplevering van uw bouw of renovatieproject zijn wij bij uitstek het kantoor om u te begeleiden en uw rechten te verdedigen.

Concept- of Uitvoeringsfouten en verborgen gebreken in de bouw


Soms duiken er na of tijdens de bouw gebreken op. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van de verkeerde materialen, een gebrekkige uitvoering van de werkzaamheden of een onjuiste opvolging van de bouwplannen. Eveneens is het mogelijk dat u een conflict heeft over de bouwkwaliteit van het project. In sommige gevallen is het mogelijk dat deze pas enkele jaren nadien duidelijk worden.


Zelfs als u deze gebreken pas lang na de oplevering van uw project opmerkt, kan Bouwrecht Advocaten u bijstaan om u te helpen een passende vordering te stellen, uiteraard na grondige studie van de relevante rechtspraak en rechtsleer.

Bouwmisdrijven en omgevingsvergunningen


In het geval er iets fout is gegaan tijdens de bouw en er een bouwovertreding is begaan, is het mogelijk dat het gebouw moet worden afgebroken of dat er een vergoeding moet worden betaald. Bouwrecht Advocaten verleent u het juiste juridische advies.


Vanuit ons kantoor in Duffel zijn wij perfect gepositioneerd om uw juridische geschillen met het bouwrecht in de provincie Antwerpen en de rest van Vlaanderen tot een goed einde te brengen.

Onderlinge oplossing van geschillen


Een geschil over de oplevering of vooruitgang van de werken kan ook buiten de Rechtbank opgelost worden. Als u een raadsman nodig heeft die samen met of voor u kan onderhandelen voor een billijke oplossing van een geschil, dan kunt u op de ervaren mensen van Bouwrecht Advocaten een beroep doen. Wij kunnen u ook bijstaan alvorens u een minnelijk akkoord tekent om u een passend juridisch advies te geven.


Advocaat voor bouwheer, architect en aannemer


Ons advocatenkantoor heeft door de jaren heen een grondige expertise opgebouwd en het nodige talent aangetrokken om uw juridische belangen en rechten rond het bouw- en vastgoedrecht optimaal te verdedigen.


Ongeacht of u een bouwheer, architect, aannemer of een belanghebbende derde bent, wij zijn het kantoor om uw juridische problemen op een professionele manier te bespreken en op te lossen

Waar Bouwrecht Advocaten u nog meer mee kan helpen


Omgevingsrecht: Nauw verbonden met het bouwrecht is het omgevingsrecht. Wij kunnen voor u vergunningsbeslissingen indienen, aanvechten of u een passend juridisch advies verlenen.


Contractenrecht: Heeft u een geschil rond een koop-verkoop van een onroerend goed of wordt u geconfronteerd met een plotse éénzijdige ontbinding of verbreking van een overeenkomst? Wilt u een specialist die uw overeenkomst nakijkt? Op ons kunt u rekenen!


Burgerlijk recht: Wij kunnen u bijstaan met juridisch advies voor de invordering van onbetaalde facturen, een vereffening en verdeling van onroerende goederen en andere burgerrechtelijke zaken, zoals huurrecht.


Fiscaal recht: Wordt u geconfronteerd met een leegstandsheffing of een heffing op uw tweede verblijf of een herberekening van het KI dewelke u na (ver)bouwing wil betwisten? Bouwrecht Advocaten kan u op praktische wijze begeleiden en juridisch adviseren.Bent u niet zeker of uw juridische kwestie hieronder valt of heeft u nog een vraag over wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Privaat bouwrecht: Service
bottom of page