top of page
Common work practices.contact business people working writing information documents in typ

Advocaat omgevingsrecht en omgevingsvergunningen


Heeft u vragen rond een vergunningsaanvraag? Advocatenkantoor Bouwrecht Advocaten is hét nichekantoor omgevingsrecht in de regio Antwerpen - Mechelen. Bouwrecht Advocaten in Duffel heeft de nodige expertise en ervaring om uw procedures en bezwaren rond het omgevingsrecht tot een goed einde te brengen. Het omgevingsrecht is immers een zeer unieke rechtstak, die haar eigen rechtbanken en procedures kent. Het is essentieel dat u zich laat bijstaan door een advocaat die in deze materie thuis is.


Wij staan zowel particulieren als vastgoedpromotoren, aannemers en architecten bij met vragen en geschillen rond het omgevingsrecht. Ook geven wij praktische en begrijpbare juridische adviezen op maat en kunnen wij u of uw onderneming ondersteunen in gerechtelijke en administratieve procedures om uw belangen te verdedigen.


Heeft u een juridische vraag of probleem rond het omgevingsrecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het nummer +32 (0) 494 87 23 59 of via het formulier op de contactpagina. Daarnaast is het eveneens mogelijk om na afspraak langs te komen bij ons kantoor te Duffel

Hoe kan Bouwrecht Advocaten u helpen met uw conflicten en vragen over omgevingsrecht?

Adviezen en bezwaren inzake vergunningsprocedures


Heeft u een weigering gekregen voor een omgevingsvergunning, of wilt u een bezwaar aantekenen? Wij kunnen u helpen door met u de mogelijkheden door te nemen, een passend advies te verlenen en uw rechten te verdedigen.


Ons kantoor kan u bijstaan tijdens de eigenlijke procedure van de aanvraag van bijvoorbeeld een verkavelings- of omgevingsvergunning. Wij kunnen u ook met raad en daad bijstaan mocht u een raadsheer nodig hebben om administratieve procedures vlotter te laten verlopen en eventuele bezwaarschriften of bouwberoepen tegen weigeringen op te stellen.

Ook kunnen wij u bijstaan wanneer er een project in uw (nabije) omgeving komt waar u niet zo tevreden mee bent. Uw zaak wordt door Bouwrecht Advocaten verdedigd tot in de hoogste administratieve rechtscolleges zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State.


Overweegt u het indienen van een bezwaar of beroep? Of wordt u geconfronteerd met een weigering van een omgevingsvergunning? Neem zeker contact met ons op.


Adviezen omtrent de mogelijkheden op omgevingsvlak bij verkoop of aankoop van een onroerend goed.


Bij Bouwrecht Advocaten kan u bij aankoop terecht voor het nakijken van vergunningen en bouwgebreken. Ook hebben wij een uitgebreide expertise opgebouwd in het bekijken van de ontwikkelingsmogelijkheden indien u een projectsite te koop wil aanbieden. Wij kunnen u van A tot Z bijstaan.

Adviezen en procedures bouwmisdrijven en herstelvorderingen


Ongeacht of u een woning, handelspand of fabriek wil bouwen of renoveren, u zal met meerdere omgevingsrecht gerelateerde aspecten rekening moeten houden. Bouwrecht Advocaten kan u in elk van deze aspecten professioneel advies geven, gebaseerd op onze uitgebreide kennis en ervaring in deze materie.


Bouwrecht Advocaten kan u op een persoonlijke en laagdrempelige wijze bijstaan in het opvolgen en reageren op straf- en burgerlijke procedures welke voortvloeien uit bouwmisdrijven en herstelvorderingen. Zowel wanneer u geconfronteerd wordt met een herstelvordering als wanneer u hinder ondervindt van een bouwovertreding, kunnen wij u adviseren en helpen de nodige stappen te ondernemen.

Bezwaren en procedures rond rooilijnplannen, erfgoed en ruimtelijke ordeningOnroerend erfgoed: Valt uw (nieuwe) gebouw onder de regels die betrekking hebben op het onroerend erfgoed, zoals de wetgeving rond stads- en dorpsgezichten? Wij kunnen u assisteren bij alle juridische gevolgen die deze kwalificatie met zich meebrengt.


Rooilijnplannen: Een rooilijn is een door de overheid vastgelegde grens tussen het openbaar domein en privéterrein. Wanneer u het niet eens bent met een rooilijnplan van de overheid kunt u daartegen bezwaar aantekenen. Bouwrecht Advocaten helpt u graag uw belangen te verdedigen. Mocht u overwegen om een onroerend goed aan te kopen dat op een rooilijn gelegen is, dan informeren wij u graag over de risico’s.
Ruimtelijke ordening: Ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning is het ordenen van onze leefruimte. De ruimtelijke ordening kan een grote impact hebben op uw vastgoed en de waarde ervan. Bouwrecht advocaten adviseert u graag rond de beste aanpak om uw belangen te vrijwaren.


Bouwrecht Advocaten onderhoudt uitstekende relaties en goed contact met lokale besturen en overheden en kan zowel bedrijven als particulieren bijstaan met hun juridische problemen en geschillen.


Adviezen en procedures rond het milieurecht


Een essentieel deel van het omgevingsrecht is het milieurecht. Deze bepalingen regelen belangrijke aspecten van de bescherming en het beheer van de natuur en onze leefomgeving. Het is een steeds belangrijker wordende rechtstak waar een gespecialiseerde raadsman geen overbodige luxe is.


In elk van deze niche-zaken van het milieurecht heeft Bouwrecht Advocaten de juiste mensen met de ervaring en het talent om uw rechten en belangen optimaal te verdedigen en zulks in de diverse aspecten van het milieurecht.


Hierbij hebben we een nauw contact met diverse studiebureaus en saneringsbedrijven. Ons kantoor heeft eveneens een eigen technische expertise in huis om staalnames te nemen en screeningsrapporten op te maken. Dit houdt ook  de controle van bouwgranulaten volgens standaardbestek 250 en op bouwgranulaten en COPRO – gekeurde granulaten in.


Weet u niet of uw juridische kwestie hieronder valt? Of wilt u weten wat Bouwrecht Advocaten voor u kan betekenen? Ons gespecialiseerd advocatenkantoor heeft ruime ervaring en kennis rond het bouw- en omgevingsrecht.


Bouwrecht Advocaten kan u bijstaan in al uw juridische conflicten rond deze materie. Ook kunnen wij u of uw onderneming gespecialiseerd praktisch advies op maat verlenen. Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor te Duffel via het nummer +32 (0) 494 87 23 59 of via het formulier op de contactpagina.

Omgevingsrecht: Service
bottom of page